Stacje wielofunkcyjne

Seria urządzeń MultiMix firmy erie oferuje rozwiązanie 5-w-1 w przypadku zarówno wody miejskiej jak i wody z własnego ujęcia; usuwa twardość, żelazo, mangan, substancje organiczne i amoniak.
Pojedyncza butla zawiera złoże składające się z 5 różnych składników:
- kwarc
- żywica jonowymienna
- absorbent do związków organicznych
- absorbent do żelaza i manganu
- materiał obojętny
Poszczególny materiał filtracyjny układa się automatycznie w butli tworząc wielowarstwowe złoże filtracyjne, w taki sposób, aby każda warstwa usuwała jedno (lub więcej) z zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie wejściowej.